Znovuzrozená říše

Říše středu, jak se dříve označovaly sjednocené státy různých etnik v oblastech dnešního Mandžuska a dalších přilehlých oblastí, tvořících dnešní Čínu, byla odedávna mohutným seskupením, oplývajícím nejen vojenskou silou a dokonalou státní organizací, ale také zemí, kde kvetla odedávna věda, včetně astrologie. Po létech stagnace a útlaku ze strany koloniálních evropských a amerických mocností, se dnes tato země znovu dostává na čelo světového dění. Myšlenkový potenciál zdejších obyvatel a vědců je odedávna propojen s náboženstvími a filosofií, založenou na těsném sepjetí člověka s veškerou přírodou a vesmírem kolem nás.

Tradice stále živé

Tak, jak se stále udržuje prastará a promyšlená medicína, založená výhradně na důkladném poznání všech souvislostí v lidském těle a znalostí všudypřítomných léčivých látek v každé části přírody kolem nás, tak i astrologie a http://www.horoskopnik.cz/cinsky-horoskop-na-rok/ čínské horoskopy přetrvávají tisíciletí a čerpají ze své dlouhé a hluboké tradice.